Image icon
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN
HÒN NÚI CAO

Năm 1921, ông Paul Schwenk đã bắt đầu sự nghiệp từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Stuttgard - Đức