Image icon
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN
HÒN NÚI CAO

Axis dẫn đầu thị trường về mạng lưới video và luôn tạo động lực thúc đẩy sự chuyển đổi từ camera thông thường sang camera giám sát kỹ thuật số, mở đường cho một thế giới an ninh hơn, an toàn hơn và thông minh hơn.

Cung cấp giải pháp mạng video cho việc cài đặt chuyên nghiệp, sản phẩm Axis và các giải pháp được dựa trên một nền tảng công nghệ mở tiên tiến .

Axis có hơn 1.400 nhân viên chuyên nghiệp tại hơn 40 địa điểm trên khắp thế giới và hợp tác với vô số đối tác đến từ 179 quốc gia. Được thành lập vào năm 1984, Axis là một công ty CNTT Thụy Điển dựa trên niêm yết NASDAQ OMX Stockholm với mã AXIS.

Tham khảo thêm tại AXISInline images 1